Jeg vokste opp på Kvitnes i Vesterålen. Som mange andre på den tiden ble min første arbeidsplass på lokalbåter tilhørende VDS (MS "Flakstad" og MS "Røst"). Etter en sommersesong på sandføring med "Eros" tilhørende Mikal Jensen ble neste steg hurtigrutene "Håkon Jarl" og "Polarlys", deretter utenriksfart med "Nora" og "Mosjøen". Etter Tromsø kokk og stuertskole ble det giftemål, mer skole og arbeid på land. Først Centrum restaurant i Bodø, så Grand på Andenes og i 1971 startet et 20-årig løp som assurandør i Storebrand.
Etter 30 års tjeneste i Andøy-HV, sist i stilling som kaptein og område-NK var tiden for å avslutte og innlevere våpen og effekter kommet ved fylte 60 år. Lærerike år med stadig påfyll av kunnskap.
Mitt arbeid innen reiseliv startet i 1989 ved planlegging og gjennomføring av reiselivsanlegget "Lankanholmen" på Andenes, åpnet 1991, deretter samarbeid med brødrene Adolfsen på Andenes. Hovedprosjekt frem til åpning 1996 var alenearbeid med planlegging og gjennomføring av fergesamband mellom Andenes og Gryllefjord, deretter engasjement for Tromsø kommune med planlegging og gjennomføring av fergesamband Botnhamn - Brensholmen, dette åpnet 2000.
I 2004 flyttet jeg tilbake til småbruket hvor jeg var vokst opp. I august 2006 ble det midlertidig arbeid som assistent ved Innlandet skole, med opprykk til ass. rektor fra november og ut skoleåret.
I 2007 ble jeg headhuntet av Geir Maan på Andenes, han trengte prosjektleder for utbygging av Hvalsenteret og Andøy Natursenter. Fra 2009 var jeg også styreleder og daglig leder for Andøy Natursenter As (Hisnakul). Dette ble min siste arbeidsplass frem til pensjonering i 2011.
Pensjonisttilværelsen ble imidlertid noe amputert, og i dag er jeg styreleder/daglig leder for Møysalen Nasjonalparksenter AS på Hennes, en jobb som forstyrrer både jakt, vedhogst og sydenopphold :)Elgfoto tatt fra stuevinduet.

Jeg nyter nå min pensjonisttilværelse på det nedlagte småbruket "Skogsletta". Hagestua "Mjødbua" benyttes mest om sommeren men gjør også jobben vinterstid.
Jakt, fiske og friluftsliv har vært og blir utnyttet til fulle - slitasje merkes og nå i reparasjonsalderen er det kneene som trenger vedlikehold.      

1: M/S "Flakstad", min første arbeidsplass. 2: Elg nr. 14. 3: Med Gard i Dividalen.
4: Foran Tunabreen 1998.


Noen mimrefoto:


1: Fisktindvatnet  2: Litt forbi Fredheim, Svalbard. 3: Vintertur på Vouma. 4: Devdis. 5: Inne i gammelhytta til Hilmar Nøis, Bjonahamn.
Webutvikling og design: John-Eldar Pedersen
Copyright © 2013. All rights reserved.