JOHANNES KAPS NORMANN NØIS

11. juni 1922 - 5. mai 1985


Sesongen 1921-22 skulle Hilmar Nøis og Leonhard Sørensen fangste i Sassen.
Underveis fikk de tilbud om vaktmannoppdrag på Bohemanneset, men med avtale om at de også kunne drive fangst og beholde halvparten av utbyttet. Dette slo de til på.

Hilmar som hadde med seg sin hustru Elen Dorthea dro til Sassen og drev fangst fra Gammelhytta (Danielbua). I slutten av april 1922 ble fellene slått ned og de dro til Bohemanneset (Kilde: Hilmar Nøis memoarer). 11 juni 1922 ble Kaps født.
Uvisst hvordan har det oppstått påstand om at Elen nedkom med sønnen Kaps i Sassen, noe som i årenes løp er blitt gjentatt av andre.


I forbindelse med nedkomsten som ifølge Hilmars memoarer må ha skjedd på Bohemanneset er det  bl.a. stillt spørsmål om hvor Sørensen i så fall oppholdt seg. Det er vel ingen urimelig antagelse at han hadde forlatt Bohemanneset etter at Hilmar og Elen kom dit, og dratt til f.eks.Longyearbyen eller fastlandet. Det var neppe nødvendig med 2 personer til vakthold.
Avisartikkel fra 1931 (A-magasinet) underbygger påstanden om at nedkomsten må ha skjedd på Bohemanneset. Artikkelen kan neppe betraktes som sannhetsbevis, men styrker oppfatningen om hvor familien oppholdt seg og hvor nedkomsten skjedde.(Foto: John-Eldar Pedersens arkiv)Kaps hadde sin første "overvintring" i Sassen som 2-3 åring da han var sammen med Hilmar og Elen der fangstsesongen 1924-25.

Fra 1937 (15 år gammel) overvintrer Kaps som fangstmann sammen med Hilmar. Forutsatt at innsamlet informasjon er korrekt så overvintret Kaps tilsammen 7 ganger, inkludert 1924-25 da han 3 år gammel var sammen med Hilmar og Elen i Sassen.


På Svalbard laget Kaps sin egen bajonett (Foto:Hans Edvard Nøis)Webutvikling og design: John-Eldar Pedersen
Copyright © 2013. All rights reserved.