LITT SLEKTSHISTORIE


Min mor Edel Magdalene, f. Sæter (1915-1999) med foreldre Johan Danielsen Sæther (1867-1946) og Charlotte f. Dahl (1875-1964), og søsken Helfred, Kåre og Astrid.

 
 

Oldefar DANIEL var født 19.2.1834 på gården Tyva i Loen (I nyere tid kalles gården Tjugen). Han var sønn av "løsfolk" Christen Johannessen, (f. ca 1800)  og Dorte Danielsdtr. (f.30.4.1800), hun kom fra gården Sølvberg.
Med "løsfolk" menes at de ikke var gift.
DANIEL flyttet til til Sortland 15.9.1853, arbeidet som dreng, og flyttet så til Kvitnes hovedgård 14.4.1855. DANIEL kjøpte senere gården SÆTRAN, som bare var villmark og som han opparbeidet til et middels gårdsbruk. I 1858 ble han gift med Lava Marie Hansdtr., f. 16.8.1831

Daniels besteforeldre var Johannes Knudsøn, (ca1757-1841) fra gården Tyva (Tjugen) og Anne Olsdtr. (ca1761-1838). Hun var datter av Ola Salvesøn, Sande og Kari Antonsdtr.

DET FINNES OPPLYSNINGER TILBAKE TIL FØRSTE HALVDEL AV 1600-TALLET.


Daniels sønn JOHAN (1868-1946) (bestefar), ble gift med ANNA CHARLOTTE DAHL fra Trøndelag. Hun kom til gården som tjenestepike, og det gikk vel som det måtte gå. 
Hennes søster Mathilde kom samtidig, og ble etterhvert gift med Hilmar Sommerseth. De bodde på Hennes.  Hilmar var veioppsynsmann da jeg var ung. ,
Bestemor ble bare kalt Charlotte, derfor er navnet mangelfullt i tellingen for 1901.


 
Bestemors familie kom fra Stjørdal. Hennes far var baker, bodde i Kristiansund da bestemor ble født, og flyttet til Trondhjem mellom 1876 og 1885. Bestemors og hennes søster Matilde begynte som tjenestepiker på Sætran. Antagelig var bestemor Anna ( Alle kalte henne Charlotte) allerede da kjæreste med Johan, Daniels sønn. De ble ihvertfall gift etter ganske kort tid. Hennes søster Matilde ble også gift her på Hennes, med senere veioppsynsmann Hilmar Sommerseth.

Gården Sætran er overtatt av Eldrid, Helfreds datter.

Bestemor ANNA CHARLOTTE DAHL/SÆTHER (18.12.1874-22.1.1964) var datter av Ingebrigt Johan Johnsen Dahl (5.8.1841-31.12.1909) og Anna Marie Ingebrigtsdtr.(8.2.1846- ?), Lademoen, Trondheim. Anna Maries skjebne er ukjent.

INGEBRIGT ble født på gården Hellesås, tidligere husmannsplass under gården Hell i Stjørdal, og var sønn av John Johnsen (8.3.1815-2.2.1902)  som kom fra Leirfallholmen i Hegra,  og Mali Ingebrigtsdtr. (28.11.1807-26.1.1900) som kom fra storgården Gjeving.


Min mor Edel giftet seg i 1938 med Eivind og fikk sønnen Werner i 1939. Eivind døde i 1943. I desember 1945 giftet hun seg på ny, med min far Astor Sandberg Pedersen (1921-2000) fra Melbu. Han var søskenbarn til Eivind.

De kjøpte like etter Skogsletta 2/18, på Hennes i Hadsel, en tidligere husmannsplass som de dyrket opp til et vanlig småbruk. Astor var maskinist og sjømann med bl.a. fartstid under krigen. Edel var mest hjemmeværende. Mine søsken: Werner (1939), Astrid Eldbjørg (1948), Per Inge (1949), Svein Albert (1951), Ståle(1953).


John-Eldar (morsiden)

Mor: Edel Magdalene Sæther (1915-1999)

bestefar

Johan Danielsen Sæther(1867-1946)

bestemor

Anna Charlotte Dahl fra Trøndelag (1874-1964)

oldefar

Daniel Christensen (Sæther) fra Nordfjord (1834)

oldemor

Lava Marie Hansdtr.

Oldafer/mor

Ingebrigt Johnsen Dahl (1841-1909)/Anna Marie Ingebrigtsdtr.


Tippoldafar/mor

Christen Johannesen (1800)/Dorte Danielsdtr.


Tippoldefar/mor

John Johnsen, Hegra (1815-1902 /Mali Ingebrigtsdtr (1807-1900)


                            tipp-tippoldafar/mor

Johannes Knudssønn (1757-1841) /Anne Olsdtr. (1761-1838)


(Daniels slekt kan vi følge tilbake til tidlig 1600-tall)John-Eldar (farsiden)

Far: Astor Sandberg Pedersen (1921-2000)

Bestefar

Albert Nordahl Pedersen (Jobsen) (23.10.1883)

Bestemor

Anna Elise Nilsen (10.6.1889)

Barn: Trygve Heggelund (10.05.1915), Erna Kirsten Nancy (11.04.1918), Astor Sandberg (28.04.1921), Solveig-
(Erna og Solveig flyttet til Sverige på -50 tallet. Det har vært lite kontakt med denne del av slekta).


Oldefar:

Job Andreas Pedersen (1837)

Oldemor

Lava Pedersdtr/Anne Axeldtr.

Oldefar

Nils Martinussen(4.1.1846)

Oldemor

Kristine Sofie Knudsdtr. (6.6.1850)


Tippoldefar           Tippoldemor

Peder Christian Andreassen (1811-1895) /Anne Marie Pedersdtr.


Tippoldepar/mor

Martinus Danielsen (død 1850)/Anne Marthe Andersdtr(1803)


Tippoldefar/mor

Knud Nilsen/Pauline Berntsdtr.


Tipp/tipp oldafar/mor

Peder Aanesen (1774-1848)/Anne Monsdtr.
Tipp/tipp/tipp-oldefar/mor

Aane Aanesen (1737-1810)/Anne Paulsdtr.
Nils Martinussens barn: John Andreas f. 25.7.1883, Simonette f. 1886, Anna Elise f. 10.6.1889, Iver Martin f. 29.7.1892,


Martinus Danielsen og Anna Marthe Andersdatter ble gidt 1829, og hadde bla. disse barn: Hans Andreas f. 20.11.1829, Anne Margrethe f. 19/11-1834, Magnus (1933),  Elias Olai f.. 19/5-1837, Jacobine Birgitte f. 9/8-1840, Nils Simon f. 4/1-1846.


Knud Nilsen hadde bl.a. jobb som dreng i Hanøy. Hans kone Pauline kom antagelig fra Tennstrand/Tengelfjorden.
Bestefar Albert Pedersen brukte først etternavnet Jobsen, men skiftet til Pedersen, samme som faren Job brukte.

Oldefar Job bodde på Ingelsfjordneset. Ved folketelling i 1900 var bestefar Albert bosatt i Hanøyvika.  Den samiske gren i familien kommer bl.a. med Job.  Albert og Anna Elise giftet seg. 10. juli1911.


Åne Ånesen find (1737-1810) som kom fra Evenes var Jobs oldefar. Åne bodde i gamme i Kjerringnesdalen nord for Sigerfjorden. Han var en kjent bjørnejeger på den tiden, og fortsatt ligger hodeskallen og noen bein igjen under Ånesteinen i Djupfjorddalen. Denne bjørnen ble visstnok skutt omkring ca 1800.

Tromsø museum har antagelig foretatt utgravinger, og funnet krutthorn, kulepung mv. under Ånesteinen, hvor Åne og hans hustru Ane (kalt vakker-Ane) bodde flere somre.


Farmor ANNA Nilsdatter, født på Melbu 1889, var datter av Nils Martinussen (f.04.01.1846)  og Kristine Knudsdatter (f.1851). De bodde på Røa (Gulstad) på Melbu. Andre barn var: John (25.07.1883), Iver (29.07.1892), Simonette (1886). Iver og John på Røa jobbet bl.a. som murere, og pappa gikk i murerlære der før han utdannet seg til maskinist og ble sjømann.

Nils og Kristine er altså mine oldeforeldre.
Nils sine foreldre var Martinus Danielsen og Anne Marthe Andersdatter, hun fra Ongstad.
 
Martinus og Anne hadde disse barn: Hans Andreas (20-11-1829), Anne Margrethe (19.11.1834). Elias Olai (19.05.1837),  Jacobine Birgitte (+9-08-1840), Nuils Sim on )04.01.1846).


Utskrift av tingprotokoll fra 1799, hvor Aane krevde skuddpremie for bjørn:

Ved "Det alm. Sommer Sage og Skatte Ting for Sortl. Fjerdings Allmue sadt og fremholdet paa grd. Sortland....." 20. juni 1799 blei "Laugrettet og Allmuen tilspurgt" etter Aane Aanesens forlangende: " Hvor mange bjørner han de siste år hadde skutt?" Hvorpå det blei svart: "For 4 år siden har han skutt 5 bjørner, og de senere år 4 bjørner hvert år av hvilke de 4 siste var 1 voksen og 3 unger." Forøvrig forklarte Laugrettet og Allmuen: "At i de Aaringer forinden disse 4 benævnte har han bestandig skudt Biørne en a toe omtrent Aarlig." "Reqvienten forlangede det passerede i Tingsvidne form meddeelt beskrevne som blev lovet."

Aane blei skamfert i ansiktet etter nærkamp med bjørn under en jakttur hvor han ikke klarte å røyke bjørnen ut av hiet, han krøp da like godt inn i hiet og terget  bjørnen ut ifølge historien.Job Andreas Pedersen ble født i Tengelfjorden 14.10.1837. 

Han var sønn av Peder Christian Andreassen og Anne Marie Pedersdtr.

Job giftet seg 28.12.1866 med Lava Katrine Pedersdtr., f.12.4.1826. Hun døde 14.6.1878, da bodde de i Ingelsfjorden.

Job giftet seg på ny 11.5.1885 med Anne Jonetha Axelsdtr.(Akselsen), f. 5.5.1850. Hun var født på Sommerset i Lødingen.

PEDER CHRISTIAN ANDREASSEN var født ca 1811, død 8.5.1895 Hans hustru ANNE MARIE PEDERSDTR. var født ca 1806. Hun var datter til PEDER AANESEN ( f. ca 1774 - død 15.4.1848) og ANNE MARIE MONSDTR. (f. ca 1777 - død 30.4.1848)

Åne Ånesen, far til Peder, var registrert som finn. Han kom fra Markebygda i Evenes.

Åne var gift med Anne Pauldtr. Hun er ukjent inntil hun dukker opp sammen med Åne på Kjerringnes ved Sigerfjorden. Hun ble antagelig født ca 1733.  Historien sier at hun var svært pen, og ble også kalt "Vakker-Anne".

Slektsgrenen ser altså slik ut:
1. Åne Ånesen - 2. Peder Ånesen - 3. Anne Marie Pedersdatter - 4. Job Andreas Pedersen - 5. Albert Pedersen (Jobsen) - 6.Astor Pedersen - 7.John-Eldar Pedersen -

8. Mine døtre Sylvi, Tanja, Bente. -

9. Barnebarna: Tobias, Gard, Jonas, Matias, Andrea, Mira.