DANIEL NĜIS

Staxruds edningsekspedisjon 1913
©John-Eldar Pedersen©


Kaptein Arve Staxrud ledet en redningsekspedisjon i perioden
februar - august 1913. Nestleder var Daniel Nĝis, dessuten deltok Daniels
bror Johan Andreas og onkelbarnet Hilmar Nĝis.
Den forsvunne tyske ekspedisjonen ble ledet av Herbert Schrĝder-Stranz.


Staxrud dedikerte etter dette et fotoalbum til Daniel Nĝis.
Albumet inneholder omlag 100 bilder. Hvis noen klarer ċ identifisere
fotosted sċ vennligst send E-post til: 1262 (at) nordpol.no

©
Foto: JEP arkiv

Webutvikling og design: John-Eldar Pedersen
Copyright © 2013. All rights reserved.