FARTØY

 

Daniel Nøis sin skute "Polarstjernen" med tilnavnet "Polara" er avbildet i ulike posisjoner i Tempelfjorden, her er noen flere:
 

     1919: Hilmar fikk sommerjobb som skipper på "Snadden", et fartøy Adolf Hoel brukte ifm oppmåling av Svalbard.. "Snadden" ble senere senket i LYB som del av kaifundamentet.


Foto: Norsk Polarinstitutt.


1920-21- På nordtur forliste Kjækan” på St. Hansholman mandag 1. august kl. 04:30.

Hilmar hadde kjøpt ”Kjækan”, 48 fot, seil og 13 hk. Forliste på St. Hansholman mandag 1. august kl. 04:30, 23 km. sør for Kapp Linné, sammen med Leonhard Johansen, Karl Fossmo, Karl Johansen, Rudolf Svendsen og Julius Kristiansen. Mye av utstyret ble berget. 

Leonhard Johansen trakk seg etter forliset, og fikk jobb hos Levin i Russekjeila.

Kjøpte gammelt hus i Dickson Bay, som ble revet og satt opp i Ekmanns Bay. Brukte annen hytte på nesset i Dickson Bay. Reparerte bistasjon/gamme også i Sauehamn (Safe Haven).


1922-23:  På nordtur forliste ”Melvik” i Wijdefjorden 7. september 1922.

Hilmar skulle overvintre sammen med Ludvig Larsen, Leonhard Sørensen, Ewald Smutzler, August, Helge og Reidar Stenersen.

August Stenersens sønner skulle gå nordover til Wijdefjorden med "Melvik" mend andre gikk over Mittag-Leffler.

Kommet vel ned av breen fikk de det dystre budskap at fartøyet hadde forlist lenger ut i fjorden.

De bestemte allikevel å overvintre, HST Krosspynten.

Lyktedalshytta, oppført av Hilmar 1922, overdratt til Bjørnnes pga jakt uten avtale i 1932.

Hytte på Krosspynten oppført av Hilmar og August Stenersen i 1922 (den gamle hadde brent)

Bistasjon i Zeipeldalen, oppført av Hilmar 1922, overdratt til Bjørnnes 1932

HST Austfjordneset

August, Helge og Reidar Stenersen.

1 bjørn, 20 blå, 45 hvite, 12 rein, 8-10 sekker dun.


1929-30 - På nordtur forliste ”Odd” på Daudmansøyra fredag 13. september 1929.

I 1928 kjøpte Hilmar kutteren "Odd" for kr. 4200.- Av dette var kr. 2800.- betaling ifm letringen etter Nobile.
"Odd" var 43 fot. Det viste seg etterhvert at motoren fusker. Høsten 1928 ble den lagt i opplag i Mushamna ifm overvintring.
Høsten 1929 skal Hilmar vcintre sammen medHans Lund, Schjølberg Nilsen Nøis og Thoralf Hansen fra Andøy.
På nordtur mellom Alkhornet og Daudmannsodden stoppet motoren og i storm forliser fartøyet.

Da ”Odd” hadde forlist så avbrøt Thoralf Hansen og Schjølberg da alt utstyr gikk tapt.


Hilmar og Hans Lund valgte allikevel å overvintre, med HST Roosneset deler av vinteren,.

Fangstet også ifra Skansbukta til Ebbadalen og på begge sider av Wijdefjorden.

Fangst: 25 hvite, 7 blå