FANGSTFAMILIEN NØIS FRA ANDØYAFoto: JEP arkiv

Daniel Nøis og Johan Nilsen (Nøis)
Nøis-familien fangstet på Svalbard i 3 generasjoner

Daniel Nøis var den første fra familien som fangstet og  overvintret på Svalbard år 1900-01.  Deretter fulgte hans brødre Johan Nilsen, Petter Paulsen Nøis, svogeren Martin Pettersen og Håkon Magnus Aronsen.
På Daniels 3. overvintring i 1909 deltok hans onkelbarn 18 år gamle Hilmar - ingen ante vel da at han skulle tilbringe det aller meste av sitt liv på Svalbard, og dessuten oppnå legendestatus mens han levde.

Sammen med Hilmar ble senere hans brødre Nils, Johan, Schjølberg, Julius og Edvin opplært til fangst.
Når behovet for mannskap til overvintring trengtes så var det mest naturlig å spørre andre slektninger, og slik ble familiemedlemmer fra nabogårdene Nordmela, Rundholen og Åbergsjord naturlige deltagere.
I perioden fra 1900 - 1965 sto familien alene for omlag 15 % av all overvintringsfangst på Svalbard.
Den siste overvintrer fra 3. generasjon var Arne Nøis, han vintret 3 år, 1961 - 1964.
Mange familiemedlemmers jobbet i årevis som gruvearbeidere, en av disse, Nikolai Nøis  døde der i 1914 og er gravlagt på Hotellneset.


KONGENS HEDER
4 menn fra Nøisfamilien er tildelt Kongens fortjenestmedalje, noe som antagelig er familierekord:
Hilmar Nøis 1957 - Alfons Parmann Nøis 1957 - Daniel Nøis 1961 - Edvin Nøis 1964


    
Foto: JEP arkiv

1:Schjølberg og Hilmar foran, bak: Johan, Edvin, Nils. 2: Alfons Parman Nøis 3: Daniel Nøis. 4:Edvin i Skotland .(JEP arkiv)


   

1: Petter Paulsen Nøis - overvintret 1911-12 (Harstad Tidene)

2: Schjølberg Nilsen (Nøis)

Foto 1: Harstad Tidende. 2: JEP arkiv


Navnet Nøis.

 

Omkring år 1900 bor familien i bygda Nøss i Andøy, dessuten også i nabobygdene Middagsfjellet, Bødalen, Rundholen, Åbergsjord, Nordmela.
Første gang jeg har truffet etternavnet Nøis er i kirkebok 1897 da Anton Ditlef Anfindsen Nøis fikk en datter. Daniel Nilsen tok  Nøis som etternavn på denne tiden, senere også Hilmar og Edvin.
På Svalbard var Nøis brukt som felles etternavn for de fleste familiemedlemmene.

Familiens ulike etternavn var Nilsen, Pettersen, Paulsen, Klausen, Anfindsen og Skoglund.

Hilmars far Sedolf brukte Klausen som etternavn, faren het Nils Klausen. Nils er antagelig årsaken til bruk av Nilsen som etternavn.
Hilmar brukte først Nilsen som etternavn, men etter at han flyttet til Tromsø i 1912 brukte han etternavnet Klausen. Det er litt uklart nårtid han begynte å bruke Nøis som etternavn, men antagelig før 1920.
 
 

Edvin som den siste av "de gamle", drev periodisk sommerfangst helt til 1984.  Nøis-familiens fangstepoke varte altså i 84 år. Edvin var på vintertur til Sassen så sent som 1979.

En ting er påfallende når en går igjennom den offisielle  oversikten over de som opp gjennom årene har overvintret i fangsthytter på Svalbard. Det er den sterke dominans Nøis-familien fra Andøya har. Etter hvert skal minst 25 menn og 4 kvinner fra denne familien komme til å overvintre som fangstfolk i tilsammen ca 150 sesonger. 

Den siste fra Nøis-familien som fangstovervintret var Edvins sønn Arne, 1961 i Skansbukta og 1962-64 på Gråhuken. Han var 15 år i 1961. Overvintringene skjedde sammen med foreldrene Edvin og Anna.

"Sammen skal de komme til å sette et sterkt preg på det spesielle fangstmiljøet på Svalbard. Alle andre fangstfolk må regne med at en eller flere av Nøis-karene dukker opp når høsten kommer. De er dyktige folk som hele tiden er med i kampen om å komme først.

Seige. Slitevillige. Og kjent for alltid å gjøre opp for seg. Derfor får de kreditt der andre får nei." (Kjell Fjørtoft)Nøis-kvinnene som deltok på overvintring: : Hilmars 1. og 2. hustru: Elen Dorthea (2), Helfrid (7), Edvins hustru Anna (9) samt Nils' hustru Dagny (1).  Tallene i parentes angir antall overvintringer.

1. generasjon:

(Kornelius) Daniel Nøis

1880 - 1971

4 overvintringer + ishavsskipper til 1941

Martin Pettersen Nøis

1875 - 1940

4 overvintringer

Johan Andreas Nilsen Nøis

1884 - 1958

18 overvintring - 4 som fangstmann

Anton Pettersen Nøis

1869 - 1925

1 overvintring som fangstmann

Gustav Nilsen Nøis

1890 -

1 overvintring (usikker)

Anton Ditlef Anfindsen Nøis

1869 - 1946

1 overvintring som fangstmann

Nikolai Andreas Nilsen Nøis

1870 - 1914

3 overvintring. Døde 1914, gravlagt på Hotellneset 

Martin Klausen

1886 -

1 overvintring som fangstmann


Det er merkelig: Nikolais dødsfall er ikke omtalt i noen av de foreliggende dagbøker, heller ikke i Hilmars memoarer. Han er imidlertid nevnt i levende live flere ganger. Avdød kilde på Bleik sa om denne saken: "...men han ble jo drept av russere...."


Alfons Parman Nøis som fikk Kongens fortjenestmedalje samtidig med Hilmar overvintret ikke, men hadde mye av sin virksomhet på Svalbard. Dette var begrunnelsen for hans tildeling. Nærmere undersøkelser pågår.


2. generasjon

Hilmar Andreas Nilsen Nøis

1891 - 1975

38 overvintringer

Petter Paulsen Nøis

1890 - 1977

1 overvintringer + flere år med fangstskuter/ekspedisjoner

Edvin Pareli Nøis

1909 - 1989

20 overvintringer (14 som fangstmann)

Julius Hartmann Nilsen Nøis

1906 - 1986

8 overvintringer

Schjølberg Nilsen Nøis

1904 - 1980

7 overvintringer (Grønland 1939-40 sammen med H. Rudi)

Nils P. Nilsen Nøis

1898 - 1983

9 overvintringer (Grønland 1939, sammen med grev Michard)

Johan  Andreas Nilsen Nøis

1902 - 1987

5 overvintringer

Trygve August Pettersen Nøis

1902 - 1943

3 eller flere overvintringer

Sverre Skoglund

1911 - 2004

2 eller 3  overvintringer
Konrad Johansen(svoger) 

Håkon Magnus Aronsen

Karl Pettersen

Sigurd Pettersen

Albert Nilsen (svoger)

Julius Dahl

1897 -

1888 - 1978

1902 - 1988

1899 - 1976

1912 - 1907  

1907 - 1983

3 eller flere overvintringer

1 overvintring

2 overvintringer eller flere

2 overvintringer eller flere

3 eller flere overvintringer

2 overvintringer

Schjølberg overvintret på Grønland 1939-40, sammen med Henry Rudi og Kåre Rodahl. Fangstet på Revet. Dårlig fangstresultat.

Nils var på Grønland 1939, sammen med den fransk greven Micard.


3. generasjon

Johannes Kaps Normann Nøis

1922 - 1985

7 overvintringer (6 som fangstmann)

Arne Nøis

1946 - 2012

3 overvintringer (Skansbukta og Gråhuken)


Øvrige fra Andøy som overvintret sammen med Nøis-karene:

Andreas Hansen, Skjolde - Hans Skarstein, Skarstein - Thoralf Hansen, (19.05.1904 - 07.10.1983) fra Åse i Andøy.
Undersøkelse om familieforhold pågår.
 

Dessuten nevnes (Bosatt LYB i 24  år):

Waldemar Paulsen (f.1956)           LYB som registrert bosted fra 1963 - 1987.


 5 fangstkamerater er gravlagt ved siden av hverandre på Nordmela kirkegård


Arne
Foto: JEP arkiv

Webutvikling og design: John-Eldar Pedersen
Copyright © 2013. All rights reserved.