DANIEL NØIS

05.10.1880 - 18.05.1971Denne modellbåten bygde Daniel på sin overvintring 1904-05. Her er Daniels tekst på et foto av TO modeller:


"Disse to skutene bygde jeg under en overvintring på Svalbard.

Båtene er bygget av russetømmer som ble skåret opp til tynne bord. Båtene er 3 fot lange. Riggingen på den ene er utført av Daniel Nøis, på den  andre av Håkon Aronsen."
    


1: Unge Daniel. 2: "Polarstjernen" i Sassen. 3: Bresprekk og Staxrud, 1913.

4: Daniel, Johan, Hilmar, Staxrud, 1913. (JEP arkiv)


Get Adobe Flash player

(Vent på nedlasting av fil)

 

 
Daniel Nøis, eller Karolius Daniel Nilsen som han egentlig het, ble født 5. oktober 1880. Sin første overvintring hadde han vinteren 1900/1901 under ledelse av Hans J. Furfjord. Senere ble det flere turer. Hele 28 ganger dro han over til Svalbard på fangst eller overvintring. Foruten å være fangstmann var Daniel Nøis med på forskjellige ekspedisjoner, både av vitenskapelig art og redningsoperasjoner. Hans gode skjønn og kloke beregninger i vanskelige situasjoner, gjorde han til en høyt skattet deltaker i en hvilken som helst ekspedisjon.
I 1941 ble han og 10 andre familiemedlemmer evakuert fra Svalbard til Skotland.
Daniel Nøis ble tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull i 1961, og han ble innbudt som æresmedlem i Norsk Polarklubb.


En kuriositet: Da han ble tildelt Kongens fortjenestmedalje så presterte Kongehuset å bytte om fornavnene.


Danielodden er sannsynligvis et navn satt etter hans deltagelse på Staxruds leteekspedisjon i 1913, Daniel var nestleder på ekspedisjonen.


1900-01 hadde Daniel HST i Colesbukta. På ekspedisjonen deltok også Karl Hermansen (1869) fra Skagen i Hadsel, hans adoptivsønn Simon Hermansen(1884) og Karl Sannan fra Alsvåg.
 

1905-06 hadde Daniel HST Grønfjorden. Sammen med ham var Martin Pettersen Nøis, Håkon Aronsen, Andreas Hansen, Skjolde og Hans Jørgensen, Furfjord. Bygde hytte på Alkhornet og i Green Harbour, brukte dessuten hytta i Colesbukta.
 

1909-10 hadde Daniel HST Kapp Laila sammen med Johan.
Hilmar Nøis og Daniels svoger Martin Pettersen som deltok på samme ekspedisjon bygde ny HST på Heerodden.
 

1911-12 hadde Daniel HST Sassen sammen med Anton Anfindsen og Petter Nøis. De fangstet fra Deltaneset til Dickson Bay.

Hilmar og Martin Nøis samt Martin Klausen hadde HST Kapp Nathorst.

Daniels fangststatistikk 1911-12:

68 hvitrev, 38 blårev, 7 isbjørn, 40 storkobbe, 180 rein, 400 kg dun.    Salgssum for fangsten kr. 12 840.-
 

1913: Deltager på Arve Staxruds redningsekspedisjon etter Schrøder-Stranz, sammen med bl.a. broren Johan og nevøen Hilmar.


1941: Daniel var i Longyearbyen i august 1941, og ble evakuert sammen med mange andre familiemedlemmer.

 
Webutvikling og design: John-Eldar Pedersen
Copyright © 2013. All rights reserved.